Упатства - XM North Macedonia - XM Северна Македонија

Маржа и потпора во XM
Упатства

Маржа и потпора во XM

Единствена потпора до 888:1 Флексибилна потпора помеѓу 1:1 – 888:1 Заштита од негативна рамнотежа Следење на изложеност на ризик во реално време ...