Bonuset - XM Albania - XM Shqipëria

 • Periudha e promovimit: E pakufizuar
 • Promovimet: VPS në XM falas
 • Periudha e promovimit: Kufiri 30-ditor nga data e hapjes së llogarisë tuaj
 • Promovimet: Bonus tregtimi i depozitave 30 dollarë
 • Periudha e promovimit: E pakufizuar
 • Promovimet: FITON $35 PËR MOK
 • Periudha e promovimit: E pakufizuar
 • Promovimet: VPS falas
 • Periudha e promovimit: Ky bonus është automatikisht i disponueshëm për të gjithë klientët që depozitojnë fonde në llogaritë e tyre tregtare derisa të merret shuma maksimale e bonusit prej $5,000.
 • Promovimet: Bonus depozite 20% - Deri në 5000 dollarë
 • Periudha e promovimit: E pakufizuar
 • Promovimet: Deri në 16 XMP për shumë