پشتیبانی چند زبانه XM

پشتیبانی چند زبانه XM

پشتیبانی چند زبانه

به عنوان یک نشریه بین المللی که نماینده یک بازار بین المللی است، هدف ما دسترسی به همه مشتریان خود در سراسر جهان است. مهارت در بسیاری از زبان ها مرزهای ارتباط را از بین می برد و ما را قادر می سازد به طور موثر به نیازهای شما پاسخ دهیم.

ما به طور یکسان نماینده همه مشتریان خود در سرتاسر جهان هستیم و به این احترام می‌گذاریم که بسیاری از آنها در صحبت کردن به زبان مادری خود احساس راحتی بیشتری داشته باشند. توانایی ما در برقراری ارتباط به زبان های مختلف، حل مسئله را آسان تر می کند و به این معنی است که نیازهای شما به سرعت و کارآمد برآورده می شود.

XM اکنون به زبان‌های زیر در دسترس است: ما همچنان به افزودن زبان های بیشتری به پیشنهاد خود در صورت لزوم ادامه خواهیم داد. اگر زبان شما هنوز در دسترس نیست چرا با ما تماس نمی گیرید و درخواست نمی کنید؟
به روز رسانی های بیشتر به زودی!
Thank you for rating.