Tiền thưởng giao dịch tiền gửi XM - $30

Tiền thưởng giao dịch tiền gửi XM - $30
  • Thời gian khuyến mãi: Giới hạn 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản
  • Khuyến mại: $30 tiền thưởng giao dịch tiền gửi


XM $30 Tiền thưởng Không có Tiền gửi là gì?

Họ cung cấp cho bạn khoản tín dụng trị giá 30 đô la (không thể rút được) chỉ để mở Tài khoản thực đầu tiên của bạn, cho phép bạn thử nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của họ bằng cách bắt đầu giao dịch mà không cần ký quỹ ban đầu.

Khi bạn yêu cầu tiền thưởng của mình, số tiền này sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn ngay lập tức được sử dụng để giao dịch. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra đều có thể được rút vào bất kỳ thời điểm nào, tuy nhiên, bất kỳ khoản rút tiền nào cũng sẽ dẫn đến việc phần thưởng giao dịch của bạn bị loại bỏ theo tỷ lệ.
Tiền thưởng giao dịch tiền gửi XM - $30


Ai có thể yêu cầu XM $30 Tiền thưởng không cần ký quỹ?

Khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các nhà giao dịch mở Tài khoản thực XM lần đầu tiên. Tuy nhiên, ở một số khu vực, một chương trình khuyến mãi thay thế có thể chiếm ưu thế. Có giới hạn 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản của bạn, trong thời gian đó bạn phải yêu cầu tiền thưởng trước khi nó không còn khả dụng.

Làm cách nào để nhận XM $30 Tiền thưởng không cần ký gửi?

Để yêu cầu Tiền thưởng, bạn cần làm theo một số bước đơn giản:

1. Mở Tài khoản Thực (Siêu nhỏ, Tiêu chuẩn hoặc Cực thấp) 2. Đăng nhập vào Khu vực Thành viên bằng thông tin đăng nhập được gửi cho bạn qua email 3. Cung cấp các tài liệu nhận dạng có liên quan để xác thực tài khoản của bạn (nếu bạn chưa làm như vậy) 4. Nhấp vào nút để Yêu cầu tiền thưởng của bạn 5. Hoàn tất quy trình xác minh SMS bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình
Tiền thưởng giao dịch tiền gửi XM - $30

Làm cách nào để rút XM $30 Tiền thưởng Không cần ký gửi?

Bất kỳ việc rút tiền nào từ (các) Tài khoản thực của Khách hàng đủ điều kiện với Công ty sẽ dẫn đến việc loại bỏ (các) phần thưởng giao dịch được trao trước đó theo tỷ lệ phần trăm của số tiền được yêu cầu rút từ Tài khoản thực của Khách hàng đủ điều kiện tương ứng với Công ty .

Các ví dụ trong bảng bên dưới cho bạn thấy Tiền thưởng giao dịch được loại bỏ tương ứng như thế nào khỏi tài khoản giao dịch của bạn khi bạn rút tiền.
Số tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc Số tiền gửi Lợi nhuận được tạo ra từ giao dịch với Tiền thưởng giao dịch Số dư khả dụng để rút Số tiền yêu cầu rút Số tiền thưởng giao dịch bị loại bỏ
$30 - $100 $100 40 đô la (40% trên 100 đô la) $12 (40% trên $30)
$30 $500 $100 $600 $360 (60% trên $600) $18 (60% trên $30)


Trong trường hợp chuyển khoản nội bộ giữa các Tài khoản giao dịch với Công ty, tiền thưởng giao dịch trước đây được ghi có vào tài khoản gửi sẽ được chuyển theo tỷ lệ phần trăm của số dư được chuyển vào tài khoản nhận. Không có phần thưởng giao dịch mới/bổ sung nào được ghi có khi chuyển khoản nội bộ vào tài khoản nhận. Trong trường hợp tài khoản nhận không đủ điều kiện để nhận tiền thưởng giao dịch, số tiền thưởng giao dịch được khấu trừ từ tài khoản gửi sẽ không được ghi có vào tài khoản nhận và do đó tỷ lệ tiền thưởng giao dịch đó sẽ bị vô hiệu.

Tiền thưởng giao dịch không thể được chuyển riêng giữa hoặc từ Tài khoản giao dịch thực của Khách hàng Đủ điều kiện với Công ty.

Các điều khoản và điều kiện

1. Tiền thưởng có thể không áp dụng cho thương nhân của một số quốc gia.
* Khách hàng đã đăng ký theo các tổ chức do EU và ASIC quản lý của Tập đoàn không đủ điều kiện nhận tiền thưởng
2. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên hỏi bộ phận hỗ trợ trực tiếp của họ xem quốc gia/khu vực của bạn có hỗ trợ hay không trước khi bạn đăng ký XM KHÔNG CÓ Tiền gửi.

3. Khách hàng đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí được nêu ở đây có thể nhận được tiền thưởng giao dịch bằng:
3.1 30 USD ,- (hoặc tiền tệ tương đương) của “ Tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ”.
3.2 Để kích hoạt và ghi có “ Tiền thưởng giao dịch không cần ký gửi” vào Tài khoản, tất cả các Khách hàng đủ điều kiện cần hoàn thành thành công số điện thoại (SMS) và/hoặc quy trình xác minh giọng nói của Chương trình này, được cung cấp trong tùy chọn dành riêng trong Khu vực Thành viên.

4. “ Chương trình tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” này chỉ áp dụng cho các khách hàng mới của Công ty.

5. Tất cả các Khách hàng Đủ điều kiện chỉ được phép giữ một (1) Tài khoản “ Tiền thưởng Giao dịch Không cần Đặt cọc ” trên một (1) địa chỉ IP duy nhất. Nhiều đăng ký từ cùng một IP không được phép cũng như nhiều Tài khoản “ Tiền thưởng giao dịch không cần ký gửi ” đăng ký với cùng thông tin cá nhân.

6. Lợi nhuận từ giao dịch trên Tài khoản “ Tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” có thể được rút bất cứ lúc nào, miễn là khối lượng giao dịch trong Tài khoản giao dịch thực có liên quan đạt ít nhất 10 lô siêu nhỏ (0,1 lô tiêu chuẩn) và với điều kiện là ít nhất 5 vòng lần lượt giao dịch đã được hoàn thành. Có thể xác minh số lô đã giao dịch và số giao dịch quay vòng đã thực hiện bằng cách đăng nhập vào tài khoản trong tab “Lịch sử tài khoản” hoặc bằng cách đăng nhập vào Khu vực Thành viên.

7. “ Tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” áp dụng cho Tài khoản thực của Khách hàng đủ điều kiện (Tài khoản giao dịch cổ phiếu không đủ điều kiện tham gia “Chương trình”) theo các quy tắc được nêu ở đây không thể được chuyển giữa các tài khoản giao dịch trực tiếp với Công ty .

8. Bất kỳ lợi nhuận nào được tạo ra từ việc sử dụng “ Tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” đều có sẵn để rút tiền theo quy trình rút tiền của chúng tôi.

9. Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 24 giờ trước khi bất kỳ phần thưởng nào được thêm vào tài khoản của Khách hàng đủ điều kiện đáp ứng tất cả các tiêu chí được nêu ở đây.

10. “ Chương trình tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” áp dụng cho tất cả các khách hàng mở Tài khoản thực với Công ty theo các quy tắc được đặt ra ở đây và tiền thưởng được cấp chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giao dịch và không thể rút được.

11. Trong trường hợp Tài khoản trở thành Không hoạt động, tất cả (các) phần thưởng giao dịch được trao trước đó sẽ được rút ngay lập tức từ Tài khoản thực của Khách hàng Đủ điều kiện tương ứng với Công ty.

12. Khuyến mãi này chỉ có thể được đổi một lần bởi bất kỳ Khách hàng đủ điều kiện nào.

13. “ Chương trình thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” không áp dụng cho những người nắm giữ (các) tài khoản giao dịch cổ phiếu.

14. Việc tham gia “ Chương trình Tiền thưởng Giao dịch Không cần Đặt cọc ” đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều kiện Điều khoản này cũng như các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh được quy định trên trang web của Công ty.

15. Các điều khoản của “ Chương trình tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật của Belize. Mọi tranh chấp hoặc tình huống không được đề cập trong các điều khoản này sẽ được Công ty giải quyết theo cách mà Công ty cho là công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng và/hoặc ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Không có sự tương ứng sẽ được nhập vào.

16. Nếu bất kỳ điều khoản nào của “ Chương trình tiền thưởng giao dịch không ký quỹ ” được dịch sang ngôn ngữ khác tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng khi có sự không thống nhất.

17. Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình, ngừng cung cấp “ Chương trình tiền thưởng giao dịch không cần đặt cọc ” này cho bất kỳ khách hàng nào của mình mà không cần phải giải thích lý do. Những khách hàng như vậy sẽ được thông báo qua email.
Thank you for rating.