Sa para më duhen për të filluar tregtimin në Forex me XM?
Strategjitë

Sa para më duhen për të filluar tregtimin në Forex me XM?

Për të tregtuar në një treg financiar, keni nevojë për kapital. Kapitali përdoret për të blerë një instrument nëse analiza juaj tregon se çmimi i tij mund të rritet në vlerë, duke çuar përfundimisht në fitime kapitale dhe një fitim për tregtarin. Tregu Forex nuk është ndryshe – për të filluar tregtimin e monedhave, duhet të investoni një shumë të caktuar parash me ndërmjetësin tuaj, i cili më pas përdoret për të blerë dhe shitur monedha. Shuma e investuar ka një ndikim të drejtpërdrejtë në sasinë e fitimeve që mund të bëni, pasi llogaritë më të mëdha tregtare mund të hapin pozicione më të mëdha sesa llogaritë më të vogla tregtare (duke pasur parasysh të njëjtën sasi levash). Ne do të trajtojmë pyetjen e rëndësishme në lidhje me shumën minimale të parave të nevojshme për të tregtuar Forex në rreshtat e mëposhtëm dhe do t'ju tregojmë se nuk ka asnjë përgjigje universale që vlen për të gjithë tregtarët.