Margin og gearing i XM

Margin og gearing i XM


Unik gearing op til 888:1

Margin og gearing i XM
  • Fleksibel gearing mellem 1:1 – 888:1
  • Beskyttelse af negativ balance
  • Overvågning af risikoeksponering i realtid
  • Ingen ændringer i margin natten over eller i weekenden

Hos XM har kunderne fleksibiliteten til at handle ved at bruge de samme marginkrav og gearing fra 1:1 til 888:1.


Om Margin

Margin er mængden af ​​sikkerhed for at dække eventuelle kreditrisici, der opstår under dine handelsoperationer.

Margin udtrykkes som procentdelen af ​​positionsstørrelsen (f.eks. 5% eller 1%), og den eneste reelle grund til at have midler på din handelskonto er at sikre tilstrækkelig margin. På en margin på 1 % vil en position på $1.000.000 for eksempel kræve et indskud på $10.000.

For Forex, Guld og Sølv kan nye positioner åbnes, hvis marginkravet for de nye positioner er lig med eller mindre end kontoens frie margin. Ved afdækning kan positioner åbnes, selv når marginniveauet er under 100 %, fordi marginkravet for sikrede positioner er nul.

For alle andre instrumenter kan der åbnes nye positioner, hvis marginkravet for de nye positioner er lig med eller mindre end kontoens frie margin. Ved afdækning er marginkravet for den sikrede position lig med 50%. Nye sikrede positioner kan åbnes, hvis de endelige marginkrav vil være lig med eller mindre end den samlede egenkapital på kontoen.


Om gearing

Brug af gearing betyder, at du kan handle positioner, der er større end mængden af ​​penge på din handelskonto. Gearingsbeløbet udtrykkes som et forhold, for eksempel 50:1, 100:1 eller 500:1. Hvis du antager, at du har $1.000 på din handelskonto, og du handler med billetstørrelser på 500.000 USD/JPY, vil din gearing svare til 500:1.

Hvordan ville det være muligt at handle 500 gange det beløb, du har til rådighed? Hos XM har du et gratis kortfristet kredittilskud, når du handler på margin: Dette giver dig mulighed for at købe et beløb, der overstiger din kontoværdi. Uden denne godtgørelse ville du kun være i stand til at købe eller sælge billetter på $1.000 ad gangen.

XM skal til enhver tid overvåge den gearingsgrad, der anvendes på kunders konti, og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i og ændre gearingsraten (dvs. mindske gearingsgraden), efter eget skøn og uden varsel fra sag til sag. og/eller på alle eller nogen af ​​kundens konti, som XM skønner nødvendigt.


XM gearing

Afhængigt af den kontotype, du åbner hos XM, kan du vælge gearingen på en skala fra 1:1 til 888:1. Marginkravene ændres ikke i løbet af ugen, og de udvides heller ikke natten over eller i weekenden. Desuden har du hos XM mulighed for at anmode om enten stigning eller reduktion af din valgte gearing.


Udnyttelsesrisiko

På den ene side, ved at bruge gearing, selv fra en relativt lille initial investering, kan du opnå betydelig fortjeneste. På den anden side kan dine tab også blive drastiske, hvis du undlader at anvende ordentlig risikostyring.

Dette er grunden til, at XM tilbyder et gearingsområde, der hjælper dig med at vælge dit foretrukne risikoniveau. Samtidig anbefaler vi ikke at handle tæt på en gearing på 888:1 på grund af den høje risiko det indebærer.


Marginovervågning

Hos XM kan du kontrollere din risikoeksponering i realtid ved at overvåge din brugte og frie margin.

Brugt og fri margin udgør tilsammen din egenkapital. Brugt margin refererer til det beløb, du skal indbetale for at holde handlen (f.eks. hvis du indstiller din konto til en gearing på 100:1, er den margin, du skal afsætte, 1 % af din handelsstørrelse). Fri margin er mængden af ​​penge, du efterlod på din handelskonto, og den svinger i henhold til din kontos egenkapital; du kan åbne yderligere positioner med den eller absorbere eventuelle tab.


Marginopkald

Selvom hver kunde er fuldt ud ansvarlig for at overvåge deres handelskontoaktivitet, følger XM en margin call-politik for at garantere, at din maksimalt mulige risiko ikke overstiger din kontos egenkapital.

Så snart din kontos egenkapital falder til under 50 % af den margin, der er nødvendig for at opretholde dine åbne positioner, vil vi forsøge at give dig besked med et margin call, der advarer dig om, at du ikke har tilstrækkelig egenkapital til at understøtte åbne positioner.


Stop-out niveau

Stop-out-niveauet refererer til det aktieniveau, hvor dine åbne positioner automatisk lukkes. Stop-out-niveauet på en kundekonto nås, når egenkapitalen på handelskontoen er lig med eller falder under 20 % af den påkrævede margin.
Thank you for rating.